Menu Zavřeno

https://slezska.corrency.cz/

Naše ZUŠ je zapojena do projektu s Městským obvodem Slezská Ostrava, který spustil na svém území unikátní projekt na podporu mimoškolních aktivit dětí ve spolupráci se společností Corrency. Jeho záměrem je finančně ulehčit rodinám na Slezské Ostravě a podpořit místní děti v mimoškolních aktivitách (zejména kroužcích). Občané s dětmi ve věku do 18 získají z rozpočtu městského obvodu finanční příspěvek, který mohou využít na zakoupení kroužku nebo příměstského tábora pro své dítě u provozovatele volnočasových aktivit nebo spolku na území celého statutárního města Ostravy. Více se dozvíte na níže uvedeném odkazu.

DARUJEME KROUŽKY DĚTEM 2023/2024 2. POLOLETÍ

Česká rada dětí a mládeže

info@darujemekrouzky.cz

Aktivní město

info@aktivnimesto.cz