Menu Zavřeno

KONCERTY V ČERVNU 2022

KONCERTY V ČERVNU 2022

2. 6. Rodinný koncert, pobočka v Radvanicích od 17:00
3. 6. Výchovné koncerty pro MŠ, hlavní budova
6. 6. Výchovné koncerty pro MŠ, hlavní budova
7. 6. Koncert úspěšných žáků a předávání absolventských vysvědčení, radnice Slezské Ostravy od 16:00
8. 6. Cimbálový koncert, hlavní budova od 16:30
9. 6. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy J. Rončkové, hlavní budova od 17:00
14. 6. Vernisáž prací žáků výtvarného oboru,
pobočka ZŠ Bohumínská od 16:00
16. 6. Výchovné koncerty pro MŠ, pobočka v Radvanicích
16. 6. Třídní koncert žáků ze třídy L. Rokyty,
hlavní budova od 16:30
20. 6. Absolventský koncert, pobočka v Radvanicích od 17:00
22. 6. Večer literárně dramatického oboru, KD Akord od 17:00
25. 6. Taneční koncert, Janáčkova konzervatoř od 17:00
26. 6. Taneční koncert, Janáčkova konzervatoř od 15:00

Činnost Spolku rodičů a příznivců školy ZUŠ E.Runda za rok 2021

Vážení rodiče,
děkujeme za spolupráci a Vaši finanční pomoc ve formě členských příspěvků, které jsme se ve školním roce 2020/2021 rozhodli nevybírat, protože se v době pandemie částečně zastavila činnost školy hlavně v oblasti soutěží, koncertů, přehlídek, nebo seminářů, a to jsou akce, které podporujeme.
Jelikož jsme v předešlých letech hospodařili tak, abychom vždy měli nějakou finanční rezervu, mohli jsme tento školní rok překlenout bez příspěvků členů (rodičů žáků školy).

Přesto jsme ale  vynaložili finanční prostředky ve školním roce 2020/2021 např. pro

  • čističky vzduchu do tříd         10 000 Kč
  • pracovní sešity pro děti           8 500 Kč
  • ocenění absolventů                 5 100 Kč

Pro úplnost jen připomínáme, provozní režie spolku se jako každý rok rovná 0 Kč.

Pokud máte zájem , rádi uvítáme do našeho výboru další členy.

Bronislav Robenek

Od září 2021 se v naší škole vyučuje nový obor – Hra na panovu flétnu.
Na zájemce o tento nevšední a krásný nástroj se těší Liselotte Rokyta, světově proslulá sólistka, vyhledávaná lektorka a organizátorka workshopů
a festivalu „Božská flétna“.