Strunné nástroje

Vyučující:

Eva Dajčová
Předměty: kytara
Anastasios Engonidas
Předměty: kytara
Jarmila Giecková
Předměty: harfa
Bc. Anna Jurčíková
Předměty: cimbál
Mgr. Pavol Knápek
Předměty: kytara, kontrabas
Emília Kurlandová
Předměty: kytara
Adam Ramdan                                   
Předměty: cimbál

Mgr.Renáta Fochlerová
Předměty: kytara

Bc. Radek Huštan, Dis. 
Předměty: kytara