Strunné nástroje

Vyučující:

Eva Dajčová
Předměty: kytara
Anastasios Engonidas
Předměty: kytara
Jarmila Giecková
Předměty: harfa
Bc. Anna Jurčíková
Předměty: cimbál
Mgr. Pavol Knápek
Předměty: kytara, kontrabas
Emília Kurlandová
Předměty: kytara
Adam Ramdan
Předměty: cimbál

Radek Huštan, Dis. 
Předměty: kytara