Smyčcové nástroje

Vyučující:

Jarmila Červenková
Předměty: housle,
hudecké a cimbálové muziky
Olga Faiková
Předměty: housle
Mgr. Halina Františáková
Předměty: housle
Mgr. Zdenka Hališková
Předměty: housle
MgA. Luděk Hrda
Předměty: violoncello
Mgr. Pavol Knápek
Předměty: kytara, kontrabas
Marie Zedníčková
Předměty: housle, hudební nauka
Mária Zezulková
Předměty: housle, hudební nauka