Pěvecké oddělení

Vyučující:

Alice Zábranská
Předměty:
pěvecká hlasová výchova

Mgr., BcA. Eva Zídková
Předměty: pěvecká hlasová výchova, hudební nauka

Ľubica Oczková
Předměty: pěvecká hlasová výchova, sborový zpěv
Adéla Šmajstrlová Žídková
Předměty: pěvecká hlasová výchova