Pěvecké oddělení

Vyučující:

  Mgr., BcA. Eva Zídková
Předměty: pěvecká hlasová výchova, hudební nauka
Ľubica Oczková
Předměty: pěvecká hlasová výchova, sborový zpěv
Adéla Šmajstrlová Žídková
Předměty: pěvecká hlasová výchova