Soutěže 2015/ 2016

Výsledky celostátního  kola v oboru skladba

Mimořádné ceny poroty
Štěpánka Timea Káňová
Kristýna Wojciková
ze třídy O. Šmídové

Výsledky „Hlučínského talentu 2016“ – soutěže tanečního oboru 

1. místo
“ Chyť svoji příležitost“
“ Hlas srdce“
“ Šátečkový“

2. místo 
“ Po mléčné dráze“
“ Freedom“ 

Výsledky celostátního kola v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů

2. místo
Veronika Kachlová, Markéta Videnková – housle
Jakub Danys – klavír
ze tříd Mgr. M. Kachla, M. Zezulkové a Mgr. H. Kundrátové

3. místo
Barbora Olszowská, Agáta Fabiánová – housle
Michaela Jastřembská – kytara
ze tříd M. Zezulkové a E. Dajčové

Výsledky celostátního kola v komorní hře s převahou dechových nástrojů a zobcových fléten  

2. místo
Saxofonové kvarteto
Zuzana Greiplová, Kateřina Stachová, Eva Holubová, Petr Dvořáček
ze třídy Mgr. J. Pohanky 

3. místo
Roman Doboš, Adam Grygar – zobcové flétny
Theodor Šimáček – spinet, klavír – zvláštní cena poroty za provedení cembalového partu
ze tříd M. Bohušové a J. Hájkové 

Výsledky houslové soutěže “ O cenu Václava Krůčka“ 

2. místo
Radka Nachtmannová
ze třídy M. Zedníčkové

Veronika Kachlová
ze třídy Mgr. M. Kachla

3. místo
Tereza Konvičková, Martin Cichý
ze třídy M. Zedníčkové

Výsledky mezinárodní soutěže Pro Bohemia 2016

1. místo, titul laureáta soutěže a Cena primátora města Ostravy
Emma Kočířová – saxofon
ze třídy Mgr. J. Pohanky 

2. místo
Eliška Hájková – klarinet
ze třídy BcA. J. Viláška

 

 

 

 

 

Výsledky krajského kola v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů

1. místo s postupem do celostátního  kola a ocenění za vynikající provedení klavírního partu
Veronika Kachlová, Markéta Videnková – housle
Jakub Danys – klavír
ze tříd Mgr. M. Kachla, M. Zezulkové a Mgr. H. Kundrátové 

1. místo, titul “ Absolutní vítěz“ a ocenění
za vynikající provedení duetu Bély Bartóka

František Javůrek, Tereza Kachlová – housle
ze třídy Mgr. M. Kachla

1. místo s postupem do celostátního kola – náhradníci
Barbora Olszowská, Agáta Fabiánová – housle
Michaela Jastřembská – kytara
ze tříd M. Zezulkové a E. Dajčové

1. místo
Radka Nachtmannová, Tereza Konvičková – housle
ze třídy M. Zedníčkové

Adéla Bergerová – zobcová flétna
Jolana Pražáková – housle
Štěpán Berger – klavír
ze tříd M. Bohušové, Mgr. M. Kachla a Mgr. H. Kundrátové

Jana Burdová, Petra Sobolová – housle
Klára Kaňáková – klavír, zvláštní ocenění za vynikající provedení klavírního partu
ze tříd M. Zedníčkové a Mgr. E. Schulmeisterové 

2. místo
Martin Cichý, Tereza Konvičková – housle
ze třídy M. Zedníčkové

Petra Sobolová, Anna Marie Sniehottová – housle
ze třídy M. Zedníčkové

Veronika Luňáková, Agáta Fabiánová – housle
Renáta Šinovská – klavír
ze tříd M. Zezulkové a J. Rončkové

Výsledky krajského kola ve hře na elektronické klávesové nástroje

3. místo 
Daniel Buroň
ze třídy J. Matušínského

Výsledky krajského kola ve hře na akordeon:

2. místo
Jiří Lyčka
ze třídy R. Neubauerové

3. místo
Jáchym Gavelčík
ze třídy R. Neubauerové

Výsledky krajského kola v komorní hře s převahou zobcových fléten

1. místo s postupem do celostátního kola
Roman Doboš, Adam Grygar – zobcové flétny
Theodor Šimáček – spinet, klavír – zvláštní cena za flexibilní doprovod
ze tříd M. Bohušové a J. Hájkové

1. místo
Daniella Sanders, Klára Voigtová, Michal Novák, Ema Ostřížková – zobcové flétny
ze třídy M. Bohušové

Výsledky krajského kola v komorní hře s převahou dechových nástrojů

1. místo s postupem do celostátního kola
Zuzana Greiplová, Kateřina Stachová, Eva Holubová, Petr Dvořáček – saxofony
ze třídy Mgr. J. Pohanky

1. místo

Emma Kočířová, Barbora Greiplová – saxofony
ze třídy Mgr. J. Pohanky

Výsledky okresního kola v komorní hře s převahou zobcových fléten

1. místo s postupem do krajského kola
Roman Doboš, Adam Grygar – zobcové flétny
Theodor Šimáček – spinet, klavír
ze tříd M. Bohušové a J. Hájkové

Klára Žalčíková, Karolína Slívová – zobcové flétny
Emma Kočířová – klavír
ze tříd M. Hejdové a M. Pazdziorové

Daniella Sanders, Klára Voigtová, Michal Novák, Ema Ostřížková – zobcové flétny
ze třídy M. Bohušové

1. místo
Adam Grygar, Ondřej Pělucha, Štěpán Vykoukal – zobcové flétny
ze tříd M. Bohušové a M. Hejdové

2. místo
Magdaléna Bordášová, Michaela Rašková – zobcové flétny
ze třídy M. Hejdové 

Výsledky okresního kola v komorní hře s převahou dechových nástrojů

1. místo s postupem do krajského kola
Emma Kočířová, Barbora Greiplová – saxofony
ze třídy Mgr. J. Pohanky

Zuzana Greiplová, Kateřina Stachová, Eva Holubová, Petr Dvořáček – saxofony
ze třídy Mgr. J. Pohanky

2. místo
Natálie Urbancová,  Eliška Hájková – klarinety
Štěpánka Habustová – klavír
ze tříd BcA. J. Viláška a H. Kubicové 
 

Výsledky okresního kola v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů

1. místo s postupem do krajského kola
Radka Nachtmannová, Tereza Konvičková – housle
ze třídy M. Zedníčkové

Adéla Bergerová – zobcová flétna
Jolana Pražáková – housle
Štěpán Berger – klavír
ze tříd M. Bohušové, Mgr. M. Kachla a Mgr. H. Kundrátové

Martin Cichý, Tereza Konvičková – housle
ze třídy M. Zedníčkové

Barbora Olszowská, Agáta Fabiánová – housle
Michaela Jastřembská – kytara
ze tříd M. Zezulkové a E. Dajčové

Veronika Luňáková, Agáta Fabiánová – housle
Renáta Šinovská – klavír
ze tříd M. Zezulkové a J. Rončkové

Veronika Kachlová, Markéta Videnková – housle
Jakub Danys – klavír
ze tříd Mgr. M. Kachla, M. Zezulkové a Mgr. H. Kundrátové

Petra Sobolová, Anna Marie Sniehottová – housle
ze třídy M. Zedníčkové

František Javůrek, Tereza Kachlová – housle
ze třídy Mgr. M. Kachla

Jana Burdová, Petra Sobolová – housle
Klára Kaňáková – klavír
ze tříd M. Zedníčkové a Mgr. E. Schulmeisterové 

Výsledky okresního kola v oboru skladba

Zlaté pásmo a postup do krajského kola
Štěpánka Timea Káňová
Kristýna Wojciková
ze třídy O. Šmídové

Bronzové pásmo
Alena Čížová
Zuzana Smrčková
ze třídy O. Šmídové 

Výsledky okresního kola ve hře na akordeon

1. místo s postupem do krajského kola
Jáchym Gavelčík
Jiří Lyčka
ze třídy R. Neubauerové 

Výsledky okresního kola ve hře na elektronické klávesové nástroje

1. místo s postupem do krajského kola
Daniel Buroň
ze třídy J. Matušínského

2. místo
Zuzana Dvorníková
ze třídy R. Neubauerové

 

Celostátní taneční soutěž “ Naruby“ – Brno 2015

2. místo
„Orchestr“
„Derniere Dance“ 

3. místo
„Chyť svoji příležitost“ 

Výsledky 22. ročníku soutěže Karla Ditterse z Dittersdorfu

1. místo 
Komorní trio
Jana Burdová, Petra Sobolová – housle
ze třídy M. Zedníčkové
Klára Kaňáková – klavír
ze třídy Mgr. E. Schulmeisterové