Soutěže 2011/2012

Soutěže 2011/12

Ústřední kolo soutěže ve hře na dechové nástroje

1. místo
Eliška Paclová – zobcová flétna

ze třídy M. Bohušové

Děkujeme korepetitorce J. Hájkové,
Všem gratulujeme


Ústřední kolo soutěže v komorním zpěvu

3. místo
Marie Kostolányová, Linda Urbancová

ze třídy A. Zábranské

Děkujeme korepetitorce J. Hájkové
a spoluhráči J. Viláškovi,
Všem gratulujeme


Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na lidové nástroje

1. místo
Zvláštní ocenění poroty za dívčí pěvecký projev
Hudecká muzika Tanečnica

pod vedením J. Červenkové

1. místo
Zvláštní ocenění poroty za dívčí pěvecký projev
Hudecká muzika Vrobelci

pod vedením J. Červenkové

2. místo
Nejmenší hudecká muzika Husličky

pod vedením J. Červenkové

2. místo
Hudecká muzika Iskérka

pod vedením J. Červenkové

Porota udělila zvláštní ocenění
za pedagogickou práci a největší počet
účastníků v ústředním kole
p. uč. J. Červenkové

Všem gratulujeme


Krajské kolo soutěže ve hře na dechové nástroje

1. místo s postupem do celostátního kola
Zvláštní ocenění za provedení skladby M. Frescobaldiho
Eliška Paclová – zobcová flétna

ze třídy M. Bohušové
Zvláštní ocenění M. Bohušové
za pedagogickou příkladnou práci

1. místo
Ema Kočířová – klarinet

ze třídy J. Viláška

2. místo
Roman Doboš – zobcová flétna

ze třídy M. Bohušové

Děkujeme korepetitorům</> J. Hájkové, J. Rončkové.
Všem gratulujeme
a v celostátním kole přejeme hodně úspěchů


Krajské kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu

1. místo s postupem do celostátního kola
Marie Kostolányová, Linda Urbancová

ze třídy A. Zábranské

2. místo
Veronika Miencilová

ze třídy A. Žídkové

Děkujeme korepetitorům a spoluhráčům
J. Rončkové, J. Hájkové,
E. Dajčové, J. Viláškovi.
Všem gratulujeme
a v ústředním kole přejeme mnoho úspěchů


Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na lidové nástroje

1. místo
Hudecká muzika Iskérka

pod vedením J. Červenkové

1. místo
Hudecká muzika Tanečnica

pod vedením J. Červenkové

1. místo
Hudecká muzika Vrobelci

pod vedením J. Červenkové

1. místo
Zvláštní ocenění za přirozený pěvecký projev
Nejmenší hudecká muzika

pod vedením J. Červenkové

Všem gratulujeme


Okresní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu

1. místo s postupem do krajského kola
Zvláštní ocenění poroty
za nejlépe provedenou skladbu „Mlýnek“
Veronika Miencilová

ze třídy A. Žídkové

1. místo
Tereza Rozvadovská

ze třídy BcA. E. Zídkové

2. místo
Tereza Bezděková

ze třídy BcA. E. Zídkové

1. místo s postupem do krajského kola
Marie Kostolániová

Linda Urbancová

 

ze třídy A. Zábranské

Diplom za autorství skladeb Mgr. P. Knápkovi

Děkujeme korepetitorům a spoluhráčům
H. Kubicové, J. Rončkové,
J. Hájkové, E. Dajčové,
J. Viláškovi, Mgr. J. Schwarzovi.
Všem gratulujeme
a v dalším kole přejeme mnoho úspěchů…


Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje

1. místo s postupem do krajského kola
Eliška Paclová – zobcová flétna

ze třídy M. Bohušové

1. místo s postupem do krajského kola
Ema Kočířová – klarinet

ze třídy J. Viláška

1. místo s postupem do krajského kola
Roman Doboš – zobcová flétna

ze třídy M. Bohušové

1. místo s postupem do krajského kola
Kateřina Červinková – zobcová flétna

ze třídy M. Bohušové

1. místo
Jakub Gela – zobcová flétna

ze třídy M. Bohušové

1. místo
Barbora Šeligová – zobcová flétna

ze třídy M. Blaštíka

2. místo
Martin Gadula – zobcová flétna

ze třídy M. Bohušové

2. místo
Tomáš Badura – zobcová flétna

ze třídy M. Hejdové

2. místo
Adéla Krkošková – zobcová flétna

ze třídy M. Bohušové

Děkujeme korepetitorům</> J. Hájkové, J. Rončkové.
Mgr. P. Šubertové, M. Pazdziorové.
Všem gratulujeme
a v krajském kole přejeme hodně úspěchů


Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na lidové nástroje
sólo a komorní a souborová hra lidových nástrojů

1. místo s postupem do krajského kola
Zvláštní ocenění za radostný hudební projev
Hudecká muzika Iskérka

pod vedením J. Červenkové

1. místo s postupem do krajského kola
Ocenění Terezy Kachlové za muzikální projev
Hudecká muzika Tanečnica

pod vedením J. Červenkové

1. místo s postupem do krajského kola
Zvláštní ocenění za dívčí pěvecký sbor
Hudecká muzika Vrobelci

pod vedením J. Červenkové

1. místo s postupem do krajského kola
Zvláštní ocenění za přirozený pěvecký projev
Nejmenší hudecká muzika

pod vedením J. Červenkové

Čestné uznání p. uč. J. Červenkové
za pedagogickou práci

1. místo
Tereza Kachlová
hra na cimbál

ze třídy A. Presové

1. místo
Marie Kostolányová
hra na cimbál

ze třídy A. Presové

Všem gratulujeme
a v dalším kole přejeme mnoho úspěchů…


Okresní kolo v oboru tanec

1. místo s postupem do krajského kola
3. a 4. ročník: Snad andělé

ze třídy A. Koldové

Ocenění za téma a hravost
3. a 4. ročník: Která z nás

ze třídy A. Koldové

Ocenění za lehkost a něžnost projevu
5. ročník: Souznění

ze třídy A. Koldové

Všem gratulujeme a v krajském kole přejeme hodně úspěchů