INFORMACE A POZVÁNKY

Prosincové pozvánky

5. 12. Vystoupení LDO pro MŠ Kamenec v 9:00
Vystoupení LDO pro Domov seniorů v 10:30
10. 12. Vánoční koncert, Janáčkova konzervatoř v 17:00
11. 12. Vánoční koncert,
Knihovna města Ostravy v Michálkovicích v 16:30, program>>>
12. 12. Vánoční koncert, kostel Husova sboru ve Slezské Ostravě v 17:00
13. 12. Večer na přidanou, představení LDO v Klubu Atlantik v 17:00
16. 12. Veřejný žákovský koncert, pobočka v Radvanicích v 17:00
18. 12. Vánoční besídka pro MŠ Zámostní, hlavní budova v 9:30
18. 12. Vánoční besídka žáků ze třídy H. Františákové,
hlavní budova v 16:00

Komentáře nejsou povoleny.