INFORMACE A POZVÁNKY

 

1. 4. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy M. Bambuška
a J. Zieleznika, pobočka v Radvanicích v 17:00
2. 4. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy J. Pohanky,
hlavní budova v 17:00
3. 4. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy H. Františákové
a K. Ondrušíkové, hlavní budova  v 17:00
4. 4. Absolventský koncert, hlavní budova v 17:00
5. 4. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy J. Gieckové
a R. Huštana, hlavní budova v 15:30
5. 4. – 6.4. Krajské kolo soutěže ZUŠ Literárně –  dramatického oboru,
ZUŠ Rýmařov
8. 4. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy L. Hrdy
a M. Kachla, hlavní budova  v 17:00
9. 4.-10. 4. Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů, ZUŠ Bohumín
9. 4. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy E. Zídkové,
hlavní budova  v 17:00
10. 4. Absolventský koncert – hudební oddělení  KMO v 17:00
11. 4. Setkání jubilantů Slezské Ostravy,
KD  v Muglinově v 15:30
11. 4. Absolventský koncert, radnice Slezské Ostravy v 17:00
12. 4. PRAH-A-HARP festival, Praha
12. 4. Krajská klavírní přehlídka, Janáčkova konzervatoř
12. 4. Akordeonová soutěž, ZUŠ Sokolská
15. 4. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy H. Kubicové,
hlavní budova v 16:30
16. 4. Absolventský koncert, hlavní budova v 17:00
25.4.-28.4. Celostátní kolo soutěž ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů, ZUŠ Liberec
26.4. Soutěž B. Martinů, Polička
26. 4. Krajské kolo soutěže Literárně – dramatického oboru
SVČ Ostrčilova
29. 4. Veřejný žákovský koncert,
pobočka v Radvanicích v 17:00

 

Základní umělecká škola E. Runda ve Slezské Ostravě

vyhlašuje 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
pro školní rok 2019 / 2020 do těchto oborů:

hudební: přípravná hudební výchova, klavír, keyboard, varhany, akordeon, housle, violoncello, kontrabas, kytara, harfa, cimbál, zobcová flétna, klarinet, hoboj, trubka, lesní roh, saxofon, bicí, zpěv

taneční

výtvarný

literárně-dramatický

Ke studiu přijímáme žáky, kteří mají k 1. 9. 2019 –  5 let.
Rodiče mohou své děti přihlásit k výuce
uvedených oborů osobně :

20. 5. – 22. 5. 2019, 14:00 – 17:30
v budově školy na Keltičkově ul. ve Slezské Ostravě
v pobočce na ul. Třanovského v Radvanicích

Těšíme se na Vás!

 

 

 

 

 

Zde si můžete stáhnout ohlédnutí za historicky prvním ročníkem ZUŠ Open ve formě závěrečné zprávy. Věříme, že po úspěchu celého projektu budeme společně pokračovat v rámci nadcházejícího ročníku, který se bude konat ve čtvrtek 24. května 2018 a na jehož přípravách již pracujeme. O jeho harmonogramu, dalších aktualitách projektu i novinkách v činnosti nadačního fondu vás budeme informovat v průběhu měsíců září a října.

S úctou a srdečným pozdravem jménem celého týmu

MgA. Irena Pohl Houkalová

Hlavní koordinátorka ZUŠ Open
E: houkalova@zusopen.cz
M +420 602 227 740
www.zusopen.cz
www.nfkozena.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.