INFORMACE A POZVÁNKY

POZVÁNKY NA LEDEN / 2020

20. 1. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy M. Straky,
hlavní budova v 17:00
21. 1. Vernisáž prací výtvarného oboru,
ZŠ Bohumínská v 16:00
21. 1. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy O. Faikové,
hlavní budova v 17:00
22. 1. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy J. Rončkové,
hlavní budova v 17:00
23. 1. Kytarová přehlídka, hlavní budova v 15:00
24. 1. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy R. Fochlerové,
pobočka v Radvancích v 16:00
27. 1. Školní kolo soutěže ve hře na kytaru,
hlavní budova v 14:00
27. 1. Veřejný žákovský koncert, pobočka v Radvanicích v 17:00
28. 1. Veřejný žákovský koncert, hlavní budova v 17:00
29. 1. Školní kolo soutěže ve hře na klavír, hlavní budova v 10:00
29. 1. Školní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje,
hlavní budova v 14:00

Komentáře nejsou povoleny.