Výtvarný obor

V předmětech plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová tvorba a výtvarná kultura se žáci seznamují s kresbou, malbou, grafikou a keramikou. Získávají také základní poznatky z historie výtvarného umění.