Soubor zobcových fléten

Kromě pravidelné výuky hry na zobcovou flétnu mohou žáci rozvíjet svůj hudební talent v souboru zobcových fléten.
Cílem této výuky   je rozšiřování zájmu žáků o společné muzicírování. Žáci se učí společně nastudovat skladbičky, získávat nejen větší sebevědomí, ale taktéž zodpovědnost za společnou práci.