Pěvecký sbor

Na naší základní umělecké škole existuje pěvecký sbor již řadu let. Počátkem školního roku 2014/ 2015 se jeho vedení ujala nově p. uč. Ľubica Oczková. Žáci se v rámci sboru seznamují mimo jiné také se zajímavými skladbami alternativní hudby (jazz, spirituál, gospel, swing, ad..), které doplňují a rozvíjejí jejich hudební přehled, a především jim přináší radost a hudební prožitek ze společné činnosti. Do pěveckého sboru jsou vítáni ti, které baví zpívat a chtějí rozvíjet své hlasové schopnosti.