Kytarový orchestr

Kytarový orchestr, který na naší škole funguje již několik let, je poměrně ojedinělou avšak pro žáky i posluchače velmi atraktivní formou komorní hry. Žáci se zde učí základním principům komorní hry jako je reflexe spoluhráčů, souhra, zodpovědnost za společnou interpretaci apod. Setkávají se zde žáci všech učitelů kytarového oddělení, což vede nejen k hudební konfrontaci a inspiraci mezi žáky, ale také k utváření nových přátelství. Repertoár kytarového orchestru je tvořen skladbami od baroka až po současnost. Kytarový orchestr pravidelně vystupuje nejen na školních koncertech (žákovské a výchovné koncerty, třídní předehrávky), ale také na veřejných akcích (vernisáže apod.).