Obory

Hudební obor
Výuka nástrojové hry a pěvecké hlasové výchovy je individuální a navazuje na kolektivní výuku v dalších předmětech – v hudební nauce, čtyřruční, komorní a souborové hře, doprovodu a sborovém zpěvu. Jejím cílem je především výchova budoucích amatérských hudebníků, ale také příprava pro další studium např. na konzervatoři nebo pedagogické fakultě. Ve škole vyučujeme hru na tyto nástroje:

  1. klávesové nástroje: klavír, varhany, akordeon, elektronické klávesové nástroje
  2. smyčcové nástroje: housle, viola, violoncello, kontrabas
  3. dechové nástroje: příčná flétna, zobcové flétny, klarinet, saxofon, hoboj, trubka
  4. bicí
  5. strunné nástroje: kytara, harfa, cimbál
  6. pěvecká hlasová výchova

Taneční obor
Ve výuce předmětů taneční průprava, současný tanec, lidový tanec, klasická taneční technika a taneční praxe jsou žáci vedeni k rozvoji tanečního projevu. Vzhledem k tomu, že výuka je kolektivní, pěstuje se v nich také smysl pro vzájemnou pohybovou souhru.

Výtvarný obor
V předmětech plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová tvorba a výtvarná kultura se žáci seznamují s kresbou, malbou, grafikou a keramikou. Získávají také základní poznatky z historie výtvarného umění.

Literárně-dramatický obor
Žáci získávají své první herecké zkušenosti v předmětech dramatika a slovesnost, základy dramatické tvorby, pohyb, dějiny dramatické tvorby, sólový dramatický projev a umělecký přednes. Výuka je kolektivní a jejím cílem je především rozvíjet schopnost svébytného hereckého projevu.