Zpracování osobních údajů

Základní umělecká škola Edvarda Runda Ostrava-Slezská Ostrava, Keltičkova 4 příspěvková organizace, telefon: 595245941, fax: 595245940,
e-mail: sekretariat@zusslezskaostrava.cz

 

Vážení rodiče,

dne 25.5.2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů.

V souvislosti s tímto nařízením musí mít škola zákonnými zástupci žáků podepsaný „Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů“.

Rada Moravskoslezského kraje schválila na svém jednání uzavření smlouvy, na jejímž základě bude vykonávána funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.

Funkci pověřence pro naši školu bude vykonávat společnost F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.

 

„Pověřenec pro ochranu osobních údajů“

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s., IČ: 25884646
sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 00 Ostrava
kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz
Hlavní kontakt a odpovědná osoba za výše jmenovanou společnost je
Ing.Petr Szotkowski
e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz
telefon: 739 457 964

 

Renata Neubauerová
ředitelka školy