Vedení školy

Ředitelka
Renata Neubauerová
tel.: 595 245 942
e-mail : reditel@zusslezskaostrava.cz

Zástupkyně ředitelky
Jana Hájková
tel.: 595 245 943
e-mail : zastupce@zusslezskaostrava.cz