Spolek rodičů a příznivců školy

Vážení rodiče,

podporou koncertní a soutěžní činností žáků, zajišťováním odměn absolventům ZUŠ Edvarda Runda a spoluprací s vyučujícími, se zabývá Spolek rodičů a příznivců ZUŠ Edvarda Runda. Spolek není výdělečný, je odkázán na sponzorské dary a členské příspěvky rodičů žáků. Uvítáme Vaše členství, které potvrdíte zaplacením členského příspěvku pro školní rok 2018 /2019 v základní výši 100,00 Kč.
Svůj souhlas s výší příspěvku potvrdíte vyplněním a podpisem připojeného formuláře, který Vaše děti spolu s příspěvkem předají svému třídnímu učiteli.
Za Váš členský příspěvek děkujeme, a zveme Vás na schůzku Spolku rodičů a příznivců ZUŠ Edvarda Runda, která se koná obvykle první úterý v měsíci v 17:00 hod v budově školy na Keltičkově ulici. Schůzky jsou věnovány spolupráci s vedením školy při plánování soutěžní a koncertní činnosti Vašich dětí, kontrole hospodaření Spolku rodičů a příznivců ZUŠ Edvarda Runda.

 

Za výbor Spolku rodičů a příznivců ZUŠ Edvarda Runda

Bronislav Robenek

Kontakt

Sídlo SRPŠ
Spolek rodičů a příznivců ZUŠ Edvarda Runda
Registrační číslo VSC/1-11440/92-R
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Keltičkova 4

Telefon
724 974 041

Fax
595 245 940

E-mail
b.robenek@gmail.com