Nábor žáků

Základní umělecká škola E. Runda ve Slezské Ostravě

vyhlašuje 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
pro školní rok 2019 / 2020 do těchto oborů:

hudební: přípravná hudební výchova, klavír, keyboard, varhany, akordeon, housle, violoncello, kontrabas, kytara, harfa, cimbál, zobcová flétna, klarinet, hoboj, trubka, lesní roh, saxofon, bicí, zpěv

taneční

výtvarný

literárně-dramatický

Ke studiu přijímáme žáky, kteří mají k 1. 9. 2019 –  5 let.
Rodiče mohou své děti přihlásit k výuce
uvedených oborů osobně :

20. 5. – 22. 5. 2019, 14:00 – 17:30
v budově školy na Keltičkově ul. ve Slezské Ostravě
v pobočce na ul. Třanovského v Radvanicích

Těšíme se na Vás!