Nábor žáků

Základní umělecká škola E. Runda ve Slezské Ostravě

vyhlašuje 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
pro školní rok 2018 / 2019 do těchto oborů:

hudební: přípravná hudební výchova, klavír, keyboard, varhany, cembalo, akordeon, housle, violoncello, kontrabas, kytara, harfa, cimbál, zobcová flétna, klarinet, hoboj, trubka, lesní roh, saxofon, zpěv

taneční

výtvarný

literárně-dramatický

Ke studiu přijímáme žáky, kteří mají k 1. 9. 2018 –  5 let.
Rodiče mohou své děti přihlásit k výuce
uvedených oborů osobně :


v budově školy na Keltičkově ul. ve Slezské Ostravě
v pobočce na ul. Třanovského v Radvanicích

Těšíme se na Vás!