Historie školy

Založení
Na podnět Edvarda Runda otevírá v roce 1907 pěvecký spolek Záboj ve Slezské Ostravě hudební školu. Škola po léta nesla název Hudební škola pěveckého spolku Záboj ve Slezské Ostravě. Prvním ředitelem se stal Edvard Rund, který vypracoval organizační statut o rozsahu vyučování i učebném cíli nové školy. Záleželo na výběru kvalifikovaných učitelů pro obory instrumentální hry a ty dovedl Edvard Rund získat hned v začátcích. Popularita školy vzrůstala – hlásili se zde žáci z celého Ostravska a Těšínska.

Působnost
Zpočátku se vyučovalo ve školních budovách na Baranovci, Hladnově a později i ve staré a nové radnici ve Slezské Ostravě. Byla rozšířena činnost i do nejbližšího okolí a tak vznikaly elokované třídy na Zárubku, v Radvanicích, Paskově aj.

Sídlo
V roce 1945 získala škola 7 místností v budově na nynější Keltičkově ulici. Později se uvolňují i další místnosti pro učebny, zřizují se dvoranka školy, sborovna a ředitelna. Postupně se ruší elokované třídy ve staré i nové slezskoostravské radnici, ve škole na Zárubku, v Radvanicích a tak se život školy nadále soustřeďuje v hlavní budově. V roce 1964 vzniká pobočka školy v Radvanicích, která má samostatnou, moderně vybavenou budovu.

Název
V roce 1991 byl škole propůjčen čestný název Základní umělecká škola Edvarda Runda – podle svého zakladatele a prvního ředitele školy, výrazné osobnosti kulturního života na počátku 20. st. v Ostravě.

Současnost
V současné době poskytuje škola základy uměleckého vzdělání v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém oboru. Připravuje také podmínky výjimečně nadaným žákům pro jejich uplatnění v náročných uměleckých profesích.

Význam
Za dobu svého trvání naše škola nabyla na významu v celostátním měřítku a vychovala celou řadu výrazných uměleckých osobností regionu. Mnozí z nich našli uplatnění nejen jako členové, ale i jako sólisté významných profesionálních souborů a orchestrů v celé republice. Za všechny jmenujme alespoň nejúspěšnější mladé umělce uplynulých deseti let – klavíristu Lukáše Vondráčka, houslistky Martinu Bačovou a Marii Fuxovou a pěvce Jana Martiníka.