Formuláře ke stažení

Přihláška

Pokud byste chtěli své dítě přihlásit do některého z oborů, je třeba vyplnit přihlášku, která je zpracována v souboru PDF . Vyplněnou a podepsanou přihlášku pošlete klasickou poštou, nebo osobně doručte na adresu: Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava – Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace.

Přihláška ke studiu>>> 

Souhlas se zpracováním osobních údajů>>>