Dokumenty

ŠVP

Od září školního roku 2012/ 2013 se v ZUŠ Edvarda Runda
v Ostravě – Slezské Ostravě začne učit podle nově vytvořeného školního vzdělávacího programu ( dále jen ŠVP ).
ŠVP  je součástí povinné školní dokumentace a je v tištěné podobě uložen k nahlédnutí na sekretariátu školy.
Podle ŠVP platného od 1.9.2012 se budou vyučovat žáci přípravného studia I. a II. stupně a noví žáci 1. ročníku I. a II. stupně.
Vzdělávání ostatních žáků bude pokračovat podle stávajících učebních plánů MŠMT.

 

Výroční zpráva o činnosti školy 2012 / 2013
Výroční zpráva o činnosti školy 2013 / 2014 
Výroční zpráva o činnosti školy 2014 / 2015    
Výroční zpráva o činnosti školy 2015 / 2016
Výroční zpráva o činnosti školy 2017 / 2018

 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.