Koncert učitelů – Slezskoostravská radnice, 2017/05/16