Koncert pro maminky, pobočka v Radvanicích, 2016/05/16