Koncert úspěšných žáků, Slezskoostravská radnice, 2015/06/11