Koncert pro maminky, pobočka v Radvanicích, 2015/05/18