Absolventský koncert v Ostravě – Radvanicích, 2014/05/19