Absolventský koncert, Slezskoostravská radnice, 2014/04/24