Celostátní kolo národní soutěže ZUŠ Kladno, Mikulov