Koncerty

Veřejné koncerty v listopadu / 2018

26. 11.        Veřejný žákovský koncert – pobočka v Radvanicích
27. 11.        Veřejný žákovský koncert – hlavní budova
Koncerty začínají v 17:00

Veřejné koncerty v říjnu / 2018 

22. 10.       Veřejný žákovský koncert – pobočka v Radvanicích, program>>>
23. 10.       Veřejný žákovský koncert – hlavní budova
Koncerty začínají v 17:00

Veřejné koncerty v květnu / 2018  

07. 05.        Absolventský koncert – pobočka v Radvanicích, program>>>
10. 05.        Májový koncert, KD Michálkovice
14. 05.        Koncert pro maminky – pobočka v Radvanicích
15. 05.        Koncert pro maminky – hlavní budova
16. 05.        Májový koncert – KMO- pobočka v Michálkovicích – 16:30
17. 05.        Koncert učitelů
28. 05.        Rodinný koncert – pobočka v Radvanicích, program>>>

Veřejné koncerty v únoru / 2018

26. 02.         Veřejný žákovský koncert – pobočka v Radvanicích, program>>>
27. 02.         Veřejný žákovský koncert – hlavní budova, program>>>
Koncerty začínají v 17 hodin.

Veřejné koncerty v lednu / 2018

29. 01.         Veřejný žákovský koncert – pobočka v Radvanicích, program>>>
30. 01.         Veřejný žákovský koncert – hlavní budova
Koncerty začínají v 17 hodin.

Veřejné koncerty v prosinci / 2017

13. 12.          Vánoční koncert – KMO pobočka v Michálkovicích v 16:30
14. 12.          VÁNOČNÍ KONCERT A KŘEST CD, Janáčkova konzervatoř v 17:00
18. 12.          Vánoční žákovský koncert, pobočka v Radvanicích v 17:00, program>>>
19. 12.          Vánoční žákovský koncert, hlavní budova v 17:00, program>>>
21. 12.          Vánoční koncert, KD v Michálkovicích v 17:00
21. 12.          Cimbálový koncert, divadlo ODVAZ v 17:00

Veřejné koncerty v listopadu / 2017

27. 11.          Veřejný žákovský koncert – pobočka v Radvanicích, program>>>
28. 11.          Veřejný žákovský koncert – hlavní budova

Koncerty začínají v 17 hodin.

Veřejné koncerty v říjnu / 2017

23. 10.          Veřejný žákovský koncert – pobočka v Radvanicích, program>>>
24. 10.          Veřejný žákovský koncert – hlavní budova
Koncerty začínají v 17 hodin.

Veřejné koncerty v červnu / 2017

08.06.           Koncert úspěšných žáků – Slezskoostravská radnice v 17:00
13.-14.06      Výchovné koncerty pro MŠ – hlavní budova v 9:00 a 10:00
21.06.           Výchovné koncerty pro MŠ – pobočka v Radvanicích v 9:30 a 10:30

Veřejné koncerty v květnu / 2017 

09. 05.     Koncert pro maminky – hlavní budova v 17:00
10. 05.     Májový koncert – KMO – pobočka v Michálkovicích v 16:30
11. 05.     Májový koncert  KD v Michálkovicích v 17:00
15. 05.     Koncert pro maminky – pobočka v Radvanicích v 17:00, program>>
16. 05.     Koncert učitelů – Slezskoostravská radnice v  17:00
29. 05.     Rodinný koncert – pobočka v Radvanicích v 17:00, program>>>
30. 05.     Koncert v rámci celostátního happeningu ZUŠ Open 2017
               – Slezskoostravská radnice v 17:00

Veřejné koncerty v dubnu / 2017 

06. 04.     Absolventský koncert – hlavní budova
24. 04.     Veřejný žákovský koncert – pobočka v Radvanicích
25. 04.     Veřejný žákovský koncert – hlavní budova
26. 04.     Absolventský koncert – sál Knihovny města Ostravy
Koncerty začínají v 17 hodin. 

Veřejné koncerty v březnu / 2017   

27. 03.       Veřejný žákovský koncert – pobočka v Radvanicích, program>>>
28. 03.       Veřejný žákovský koncert – hlavní budova, program>>>
30. 03.       Absolventský koncert – sál Slezskoostravské radnice
Koncerty začínají v 17 hodin.

Veřejné koncerty v únoru / 2017

27. 02.       Veřejný žákovský koncert – pobočka v Radvanicích, program>>>
28. 02.       Veřejný žákovský koncert – hlavní budova
Koncerty začínají v 17 hodin. 

Veřejné koncerty v lednu / 2017  

30. 01.      Veřejný žákovský koncert – pobočka v Radvanicích, program>>>
31. 01.      Veřejný žákovský koncert – hlavní budova
Koncerty začínají v 17 hodin. 

Veřejné koncerty v prosinci / 2016

07. 12.     Vánoční koncert – KMO v Michálkovicích v 16:30 hodin
08. 12.     Vánoční koncert – KD v Michálkovicích v 17 hodin
12.12.      Veřejný žákovský koncert – pobočka v Radvanicích v 17 hodin
15.12.      Vánoční koncert – sál Slezskoostravské radnice v 17 hodin
19. 12.     Vánoční koncert – pobočka v Radvanicích od 17 hodin, program>>>
20. 12.     Veřejný žákovský koncert – hlavní budova v 17 hodin 

Veřejné koncerty v listopadu / 2016

28.11.      Veřejný žákovský koncert – pobočka Radvanice, program>>>
29.11.      Veřejný žákovský koncert – hlavní budova, program>>>
Koncerty začínají v 17 hodin.

Veřejné koncerty v říjnu / 2016

24.10.     Veřejný žákovský koncert – pobočka Radvanice, program>>>
25.10.     Veřejný žákovský koncert – hlavní budova
Koncerty začínají v 17 hodin.

Veřejné koncerty v červnu

09.06.     Slavnostní koncert úspěšných žáků, sál Slezskoostravké radnice v 17:00
10.06.     Koncert k 130. výročí ZŠ v Bartovicích v 16:00
14.06.     Výchovné koncerty pro MŠ, pobočka v Radvanicích v 9:30 a 10:30
15.06.     Výchovné koncerty pro MŠ, hlavní budova v 9:00 a 10:00
16.06.     Výchovný koncert pro MŠ, hlavní budova v 9:00 

Veřejné koncerty v květnu  

04.05.    Májový koncert, pobočka Knihovny města Ostravy v Michálkovicích v 16:30
05.05.    Saxofonový koncert, hlavní budova v 17:30
09.05.    Absolventský koncert, pobočka v Radvanicích v 17:00, program>>>
10.05.    Koncert pro maminky, hlavní budova v 17:00
16.05.    Koncert pro maminky, pobočka v Radvanicích v 17:00
18.05.    Májový koncert v KD v Michálkovicích v 17:30
26.05.    Koncert učitelů, sál Slezskoostravské radnice v 17:00 

Veřejné žákovské koncerty v dubnu:  

12.04.      Absolventský koncert – hlavní budova
14.04.     Absolventský koncert – sál Slezskoostravské radnice
25.04.     Veřejný žákovský koncert – pobočka Radvanice, program>>>
26.04.     Veřejný žákovský koncert – hlavní budova
27.04.     Absolventský koncert – Knihovna města Ostravy, program>>>
Koncerty začínají v 17 hodin.
Veřejné žákovské koncerty v březnu:

21.03.      Veřejný žákovský koncert – pobočka Radvanice, program>>>
23.03       Absolventský koncert – Knihovna města Ostravy
29.03.      Veřejný žákovský koncert – hlavní budova
Koncerty začínají v 17 hodin.

Veřejné žákovské koncerty v únoru:

15.02.      Veřejný žákovský koncert – pobočka Radvanice, program>>>
16.02.      Veřejný žákovský koncert – hlavní budova
Koncerty začínají v 17 hodin. 

Veřejný žákovský koncert v lednu:

25.01.      Veřejný žákovský koncert – pobočka Radvanice od 17 hodin, program>>>

Veřejné žákovské koncerty v prosinci:  

09.12.      Vánoční žákovský koncert v KMO – pobočka Michálkovice od 16:30 hodin
10.12.      Vánoční koncert žáků v sále Slezskoostravské radnice od 17 hodin
14.12.      Veřejný žákovský koncert – pobočka Radvanice od 17 hodin, program>>>
15.12.      Veřejný žákovský koncert – hlavní budova od 17 hodin
16.12.      Cimbálový koncert – hlavní budova od 17 hodin
16.12.      Vánoční koncert žáků – KD Michálkovice od 17 hodin 

Veřejné žákovské koncerty v listopadu:

24.11.     Veřejný žákovský koncert – hlavní budova
30.11.     Veřejný žákovský koncert – pobočka Radvanice, program>>>
Koncerty začínají v 17 hodin.

Veřejné žákovské koncerty v říjnu: 

26.10.     Veřejný žákovský koncert – pobočka Radvanice, program>>>
27.10.     Veřejný žákovský koncert- hlavní budova, program>>>
Koncerty začínají v 17 hodin.

Veřejné koncerty v květnu:

7.5.      Májový koncert – KD Michálkovice, 17 hodin
11.5.    Absolventský koncert – pobočka Radvanice, 17 hodin
12.5.    Koncert pro maminky – hlavní budova, 17 hodin
18.5.    Koncert pro maminky – pobočka Radvanice, 17 hodin, program>>>
20.5.    Májový koncert- KMO pobočka Michálkovice, 16:30 hodin
28.5.    Koncert učitelů – Slezskoostravská Radnice, 17 hodin

Veřejné žákovské koncerty v dubnu:

14.4.     Absolventský koncert – sál školy, hlavní budova
16.4.     Absolventský koncert – Slezskoostravská radnice
23.4.     Absolventský koncert – sál školy, hlavní budova
27.4.     Veřejný žákovský koncert – pobočka v Radvanicích, program>>>
29.4.     Absolventský koncert – KMO – hudební oddělení
Koncerty začínají v 17 hodin.

Veřejné žákovské koncerty v březnu:

25.3.      Absolventský koncert, KMO – hudební oddělení
30.3.      Veřejný žákovský koncert, pobočka v Radvanicích, program>>>
31.3.      Veřejný žákovský koncert, hlavní budova
Začátky koncertů jsou v 17 hodin.

Veřejné žákovské koncerty v únoru:

23.2.      Veřejný žákovský koncert, pobočka v Radvanicích
24.2.      Veřejný žákovský koncert, hlavní budova
25.2.      Hrátky s klavírem, KMO – hudební oddělení
Začátky koncertů jsou v 17 hodin.

Veřejné koncerty v lednu:

26.1.     Veřejný žákovský koncert, pobočka v Radvanicích, program >>>
27.1.     Veřejný žákovský koncert , hlavní budova
Začátky koncertů jsou v 17 hodin.

Veřejné koncerty v prosinci:

11.12.    Vánoční koncert, radnice Slezské Ostravy, 17 hodin
15.12.    Veřejný žákovský koncert, pobočka Radvanice, 17 hodin
16.12.    Koncert pro seniory, sál JKGO, 15 hodin
16.12.    Veřejný žákovský koncert, hlavní budova, 17 hodin
17.12.    Vánoční koncert, KMO – Michálkovice, 16:30 hodin
18.12.    Vánoční koncert, KD Michálkovice, 17 hodin

Veřejné žákovské koncerty v listopadu:

24. 11.    Veřejný žákovský koncert, pobočka v Radvanicích, program>>>
25. 11.    Veřejný žákovský koncert, hlavní budova, program>>>

Veřejné koncerty v říjnu:

20. 10.   Veřejný žákovský koncert, pobočka v Radvanicích, program>>>
21. 10.   Veřejný žákovský  koncert, hlavní budova
Oba koncerty začínají v 17 hodin.

Veřejné koncerty v měsíci květnu:

29. 5.     Koncert učitelů, Slezskoostravská radnice, 17 hodin
26. 5.     Koncert úspěšných žáků, KMO od 17 hodin
21. 5.     Májový koncert, pobočka KMO v Ostravě – Michálkovicích, 16:30 hodin
13. 5.     Koncert pro maminky, hlavní budova v 17 hodin
12. 5.     Koncert pro maminky, pobočka v Radvanicích, 17 hodin, program>>>
7. 5.       Májový koncert v KD v Michálkovicích, 17 hodin

Veřejné žákovské koncerty v dubnu se budou konat:

28.4.     v pobočce v Radvanicích, program>>>
29.4.     v hlavní budově ZUŠ ve Slezské Ostravě, program>>>
Začátky obou koncertů jsou v 17 hodin.

Veřejné žákovské koncerty v březnu se konají:

24.3.     v pobočce v Radvanicích, program>>>
25.3.     v hlavní budově ZUŠ ve Slezské Ostravě, program>>>
Začátky obou koncertů jsou v 17 hodin.

Veřejný žákovský koncert v únoru se koná:

24.2.         v pobočce v Radvanicích, program>>>
Začátek koncertu je naplánován na 17 hodin.

Veřejné žákovské koncerty v lednu můžete navštívit:

15.1.        Novoroční koncert dechového oddělení od 17:30 sál zuš
27.1.        v pobočce v Radvanicích, program>>>
28.1.        v hlavní budově ZUŠ ve Slezské Ostravě
Začátky obou koncertů jsou v 17 hodin.


Předvánoční žákovské koncerty v prosinci:

11.12.       pobočka KMO v Michálkovicích od 16:30 hodin.
12.12.       Vánoční koncert v sále Slezskoostravské radnice od 17 hodin,                                    program
16.12.       
v pobočce v Radvanicích, program zde>>>
17.12.       v hlavní budově ZUŠ ve Slezské Ostravě
18.12.       v KD v Michálkovicích
Koncerty začínají v 17 hodin a všechny srdečně zveme.

Veřejné žákovské koncerty v listopadu můžete navštívit:

25.11.       v pobočce v Radvanicích, program k nahlédnutí zde>>>
26.11.       v hlavní budově ZUŠ ve Slezské Ostravě, program k nahlédnutí zde>>>
Začátky obou koncertů jsou v 17 hodin.

Veřejné žákovské koncerty v říjnu se konají:

21.10.       v pobočce v Radvanicích, program k nahlédnutí zde>>>
22.10.       v hlavní budově ZUŠ ve Slezské Ostravě
Koncerty opět začínají v 17 hodin a srdečně všechny zveme.

Veřejné žákovské koncerty v květnu:

15. a 16.5      v pobočce v Michálkovicích, pozvánka zde>>>
13.5.              
v pobočce v Radvanicích od 17 hodin, program zde>>>

Veřejné žákovské koncerty v dubnu se budou konat:

29.4.      v pobočce v Radvanicích, program zde>>>
30.4.      v hlavní budově ZUŠ ve Slezské Ostravě
Koncerty opět začínají v 17 hodin.

Veřejné žákovské koncerty v měsíci březnu se uskuteční:

25.3.     v pobočce v Radvanicích, program k nahlédnutí zde>>>
26.3.     v hlavní budově ZUŠ ve Slezské Ostravě, program k nahlédnutí zde>>>
Začátky koncertů jsou v 17 hodin.

Srdečně zveme na žákovské koncerty v únoru, které se budou konat:

26.2.    v hlavni budově ZUŠ ve Slezské Ostravě, začátek již v 16:30, program zde>>>
25.2.   v pobočce v Radvanicích od 17 hodin, program k nahlédnutí zde>>>

Veřejné žákovské koncerty se v lednu uskuteční:

29.1.   v hlavní budově ZUŠ ve Slezské Ostravě, program k nahlédnutí zde>>>
28.1.   v pobočce v Radvanicích, program k nahlédnutí zde>>>
Koncerty opět začínají v 17 hodin.

Veřejné žákovské koncerty v prosinci se uskuteční:

20.12.  v KD V Michálkovicích
19.12.  v KMO, pobočka Ostrava – Michálkovice, začátek je v 16:30, program zde>>>
18.12.  v hlavní budově ZUŠ ve Slezské Ostravě, program zde>>>
17.12.  v pobočce ZUŠ v Radvanicích, program zde>>>
13.12.  Vánoční koncert v Slezskoostravské radnici, program zde>>>
Začátky koncertů v 17 hodin.

Srdečně zveme na veřejné žákovské koncerty v listopadu:

27.11.  v hlavní budově ve Slezské Ostravě, program k nahlédnutí zde>>>
26.11.  v pobočce ZUŠ v Radvanicích, program k nahlédnutí zde>>>
Koncerty opět začínají od 17 hodin.

Veřejné žákovské koncerty v měsíci říjnu se uskuteční:

29.10.  v pobočce ZUŠ v Radvanicích, program k nahlédnutí zde>>>
30.10.  v hlavní budově ve Slezské Ostravě, program k nahlédnutí zde>>>
Začátky obou koncertů jsou v 17 hodin. Srdečně Vás zveme.