Pěvecké oddělení

Vyučující:

Ľubica Oczková
Předměty: pěvecká hlasová výchova, sborový zpěv

Alice Zábranská
Předměty: pěvecká hlasová výchova

Mgr., BcA. Eva Zídková
Předměty: pěvecká hlasová výchova, hudební nauka

Adéla Šmajstrlová Žídková
Předměty: pěvecká hlasová výchova