Archiv akcí 2006/2007

Vydání CD ke 100. výročí založení školy

CD vydala Základní umělecká škola Edvarda Runda za finanční podpory Statutárního města Ostravy ke 100. výročí založení školy a jmenuje se „Kdo hraje, nezlobí 4 “. Náhledy na booklet a obálku CD uvádíme níže.


13. 12. 2007 17:00 – Vánoční koncert
sál Slezskoostravské radnice

Vánoční koncert se v jubilejním roce, jako každoročně, uskutečnil v sále Slezskoostravské radince. Posluchačům se na něm představili žáci ve hře sólové, komorní, sborovém zpěvu a také hudecké muziky.

Fotogalerie z akce >>>


10.10. 2007 20:00 – Slavnostní koncert ke 100. výročí založení ZUŠ E. Runda ve Slezské Ostravě, Evangelický kostel v Ostravě

Janáčkova filharmonie Ostrava
Theodore Kuchar – dirigent
Martina Bačová – housle
Jan Martiník – bas

V náročném programu složeném z děl českých skladatelů se představili nejúspěšnější absolventi školy Martina Bačová a Jan Martiník. Fantazie g moll pro housle a orchestr Josefa Suka a Biblické písně Antonína Dvořáka pro bas a orchestr kladou velké nároky na uměleckou vyzrálost sólistů. Oba zde měli možnost předvést duchovní atmosférou prodchnutý projev se širokou škálou výrazových prostředků. Pro Martinu Bačovou a Jana Martiníka to byla jistě výjimečná příležitost vystoupit společně s Janáčkovou filharmonií Ostrava pod taktovkou šéfdirigenta Theodore Kuchara. Přesvědčivé výkony obou mladých sólistů ocenilo publikum srdečným a dlouhotrvajícím potleskem.

Koncert nejúspěšnějších bývalých žáků ZUŠ E. Runda společně s Janáčkovou filharmonií Ostrava se tak stal jedním z vrcholů Svatováclavského hudebního festivalu. Mimořádný umělecký zážitek umocnilo prostředí Evangelického kostela v Ostravě, který v roce 2007 rovněž slaví 100 let od svého vysvěcení a otevření veřejnosti.


Poděkování za podporu a finanční pomoc
Za finanční pomoc a podporu při konání koncertu a dalších akcí ke 100. výročí založení školy děkujeme:

 1. Statutárnímu městu Ostrava
 2. Občanskému sdružení Svatováclavský hudební festival
 3. Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje
 4. Statutárnímu městu Ostrava,Městskému obvodu
 5. Radvanice a Bartovice
 6. Statutárnímu městu Ostrava,Městskému obvodu Slezská Ostrava
 7. Statutárnímu městu Ostrava, Městskému obvodu Michálkovice
 8. Ing.Jiřímu Drozdkovi
 9. Pro Bank Security, a.s.
 10. KR Ostrava, a.s.
 11. VAE THERM, spol.s.r.o.
 12. panu Pavlu Lukášovi
 13. panu Jaromíru Nováčkovi – NOVEL
 14. COPIERS CZ, s.r.o.

17.5. 2007 17:00 – Absolventský koncert
Pátý koncert absolventů se konal taktéž v obřadní síni Slezskoostravské radnice. Vystoupili na něm žáci Tereza Chorovská, 7.ročník/I.cyklu, zobcová flétna ze třídy Elišky Temlové, Bibiana Heinichová a Kristýna Vrchlabská, obě 7.ročník/I.cyklu, klavír ze třídy Miluše Pazdziorové a Jiří Pohanka, 4.ročník/II.cyklu ze třídy Milana Straky.

Fotogalerie z akce >>>


26.4. 2007 17:00 – Absolventský koncert
Druhý koncert absolventů se konal v nádherné obřadní síni Slezskoostravské radnice a tentokrát se posluchačům představili absolventi ve hře na zobcovou flétnu ze třídy paní učitelky Magdy Bohušové a absolventka hry na kytaru, kterou vyučuje paní učitelka Emílie Kurlandová. Všichvni protagonisté koncertu si se svými vyučujícími připravili velmi pestrý a poutavý program, který provedl posluchače od 13. století až do současnosti.

Fotogalerie z akce >>>

19.4. 2007 17:00 – Absolventský koncert
První z řady absolventských koncertů se konal ve čtvrtek 19.dubna 2007 od 17 hodin v obřadní síni Slezskoostravské radnice. Posluchačům se představili absolventi I. a II. cyklu ve hře na klavír Daniela Šafarčíková a Michaela Pražáková a housle Martina Capová a Filip Hanus. Všechny výkony byly na vysoké úrovni nejen technické, ale i hudební. Vrchol koncertu vytvořila hudecká muzika se svou uměleckou vedoucí Jarmilou Červenkovou.

Fotogalerie z akce >>>