Strunné nástroje

Vyučující:

Eva Dajčová
Předměty: kytara

Anastasios Engonidas 
Předměty: kytara

Jarmila Giecková
Předměty: harfa

Bc. Anna Jurčíková
Předměty: cimbál

Mgr. Pavol Knápek
Předměty: kytara, kontrabas

Emília Kurlandová
Předměty: kytara

Adam Ramdan
Předměty: cimbál