Archiv akcí 2005/2006

 

 

 

27.12. 2006 15:00 – Vánoční besídka
Již pravidelnou tradicí se stává předvánoční besídka žáků klavírní a houslové třídy učitelek Marie Zedníčkové a Mgr. Petra Šubertové. Žáci se scházejí ve vánočně vyzdobeném koncertním sále pobočky v Radvanicích. Společně zde zpíváme a hrajeme koledy při ochutnávce cukroví, které děti přinesly a dělání papírového řetězu, který je rok od roku delší…

18.12. 2006 17:00 – Veřejný žákovský koncert
Poslední žákovský koncert v roce 2006 se konal v koncertním sále hlavní budovy ZUŠ a měl nádhernou předvánoční atmosféru…

 

14.12. 2006 17:00 – Vánoční koncert
Tak jako v minulých letech i letos proběhl Vánoční koncert v sále Slezskoostravské radnice. Pestrý program koncertu tvořila především vystoupení žáků v nejrůznějších komorních seskupeních a vystoupení všech hudeckých muzik naší školy. Všechny výkony žáků, od těch nejmenších až po ty téměř dospělé, byly přijaty velmi srdečně.

13.12. 2006 17:00 – Žákovský koncert, KD Michálkovice
Koncert žáků pobočky školy v Michálkovicích proběhl již tradičně v místním kulturním domě. O příjemnou atmosféru se postaralo publikum, které se dostavilo v hojném počtu. Vítaným zpestřením hudebního programu bylo vystoupení tanečního oddělení, které v Michálkovicích začalo pracovat v letošním školním roce.

12.12.2006 16:30 – Vernisáž Výstavy na schodech
V úterý 12. 12. 2006 v 16.30 v Základní škole Bohumínská byla slavnostně zahájena výstava výtvarných prací žáků naší školy. Nejenom na schodech, ale i v dalších prostorách, se představily práce s vánoční tématikou. Na vernisáži vystoupili žáci hudebního oboru, kteří tak dotvořili slavnostní atmosféru.