Smyčcové nástroje

Vyučující:

Jarmila Červenková
Předměty: housle

Olga Faiková
Předměty: housle

Mgr. Halina Františáková
Předměty: housle

Mgr. Zdenka Hališková
Předměty: housle

MgA. Luděk Hrda
Předměty: violoncello

Mgr. Martin Kachel
Předměty: housle

Mgr. Pavol Knápek
Předměty: kytara, kontrabas

Marie Zedníčková
Předměty: housle, hudební nauka

Mária Zezulková
Předměty: housle, hudební nauka