Pozvánky

 „>

 

 

 

 

 

Naše škola se připojila k projektu „ZUŠ OPEN 2017“, jehož zakladatelkou a patronkou je operní pěvkyně Magdalena Kožená.
Dne 30. 5. 2017 se připojíme koncertem k celostátnímu happeningu.

 

Pozvánky na měsíc únor

2. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy J. Rončkové, hlavní budova v 16:30
6. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy M. Pazdziorové, hlavní budova v 17:00
7. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy M. Zezulkové, hlavní budova v 16:30
8. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy O. Faikové, hlavní budova v 17:00
9. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy M. Hejdové, hlavní budova v 16:30
14. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy Ľ. Oczkové, hlavní budova v 16:30
15. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy A. Jurčíkové, hlavní budova v 17:00
16. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy E. Kurlandové, hlavní budova v 16:30
17. Novoroční koncert tanečního oddělení, kulturní centrum Cooltour v 17:00, plakát
17. Klubový večer dramatického oboru, Klub Atlantik v 18:00
20. Houslový koncert, pobočka v Radvanicích v 17:00
20. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy J. Hájkové, hlavní budova v 17:00
27. Veřejný žákovský koncert, pobočka v Radvanicích v 17:00
28. Veřejný žákovský koncert, hlavní budova v 17:00

Žáci naší školy se zúčastní okresních kol soutěží ZUŠ
- ve hře na klavír 21. 2. – 22. 2. v ZUŠ Sokolská
- ve hře na smyčcové nástroje 23. 2. – 24. 2. v ZUŠ V. Petrželky.