Pozvánky

 „>

 

 

 

 

 

Naše škola se připojila k projektu „ZUŠ OPEN 2017“, jehož zakladatelkou a patronkou je operní pěvkyně Magdalena Kožená.
Dne 30. 5. 2017 se připojíme koncertem k celostátnímu happeningu.

 

17.1. Koncert dechového oddělení, sál KMO od 17 hodin
19.1. Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír, sál ZUŠ od 14 hodin
21.1. Představení LDO ve Staré Aréně
23.1. Veřejná třídní předehrávka žáků ze tříd M. Straky a O. Šmídové,
hlavní budova od 17 hodin
24.1. Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje,
hlavní budova od 9:30 a 15 hodin
26.1. Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru, hlavní budova od14:30 hodin
28.1. Představení LDO ve Staré Aréně
30.1. Veřejný žákovský koncert, pobočka v Radvanicích od 17 hodin
31.1. Veřejný žákovský koncert, hlavní budova od 17 hodin