Pozvánky

29.11. Veřejný žákovský koncert – hlavní budova od 17 hodin
30.11. Hudebně literární večer, KMO od 17:30 hodin vystoupí Regna Musica
1. 12. Paměť Ostravy – KMO od 15 hodin
2. 12. Rozsvícení vánočního stromu v Ostravě – Radvanicích od 17 hodin
7. 12. Vánoční koncert – KMO pobočka v Ostravě –  Michálkovicích
od 16:30 hodin
8. 12. Vánoční koncert – KD v Ostravě – Michálkovicích od 17 hodin
12. 12. Veřejný žákovský koncert – pobočka v Radvanicích od 17 hodin
13. 12. Vernisáž prací výtvarného oboru  - v ZŠ Bohumínská od 16 hodin
15. 12. Vánoční koncert – sál Slezskoostravské radnice od 17 hodin
16. – 18. Divadelní vánočka, LDO v Kopřivnici
19. 12. Vánoční žákovský koncert – pobočka v Radvanicích od 17 hodin
20. 12. Veřejný žákovský koncert – hlavní budova od 17 hodin
20. 12. Večer na přidanou – představení LDO v Klubu Atlantik

Základní umělecká škola Edvarda Runda vypisuje výběrové řízení pro zájemce ,
k podání nabídky na plnění zakázky – služby
na „Úklidové práce a služby v budovách

ZUŠ E. Runda, Keltičkova 4, Ostrava – Slezská Ostrava.
výzva>>>
zadávací dokumentace>>>