INFORMACE A POZVÁNKY

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády o uvolňování opatření Vám sděluji, že od pondělí 11. května 2020, začne opět probíhat výuka v naší ZUŠ.
Bude probíhat individuální výuka (hra na nástroj nebo sólový zpěv) a výuka Tanečního oboru.
Nebude se vyučovat Hudební nauka, zde bude distanční formou provedena příprava na závěrečný test, který žáci napíší se svým vyučujícím v individuální výuce.
V přípravném studiu nebude probíhat skupinová výuka a to do odvolání.
Výuka Výtvarného oboru a Literárně dramatického oboru
 začne probíhat od 25. května 2020.
V přiloženém dokumentu MŠMT „ Ochrana zdraví a provoz v ZUŠ“,
jsou uvedena opatření, která je nutné všemi dodržovat. zde>>>
Zákonný zástupce (zletilý žák) musí odevzdat „Čestné prohlášení“ ( ke stažení zde>>>) nejpozději v 1. den nástupu do ZUŠ. Bez tohoto dokumentu nemůže Vaše dítě navštěvovat prezenční výuku v ZUŠ.

Renata Neubauerová, ředitelka ZUŠ

 

Základní umělecká škola Edvarda Runda
Ostrava – Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace

 přijímá nové žáky
pro školní rok 2020/2021 do těchto oborů:

hudební: přípravná hudební výchova, housle, klavír, zpěv, keyboard, varhany, akordeon, violoncello, kontrabas, kytara, harfa, zobcová flétna, klarinet, hoboj, trubka, bicí, saxofon, cimbál.
taneční
výtvarný
literárně-dramatický

Rodiče mohou své děti přihlásit k výuce uvedených oborů:

  1. prostřednictvím přihlášky na webových stránkách školy: zusslezskaostrava.cz
  1. osobně se mohou dostavit v týdnu 25. – 29. 5. 2020 a 1. – 5. 6. 2020 od 13 – 17 hodin na vedení školy.
  2. předem se mohou telefonicky zkontaktovat a domluvit na tel. č. 595 245 941.

 Výuka probíhá:

  • v hlavní budově ZUŠ, Keltičkova 4, Slezská Ostrava (hudební, taneční obor)
  • v budově ZUŠ, ul. Třanovského v Ostravě- Radvanicích (hudební, výtvarný obor)
  • v budově ZŠ Bohumínská (hudební, výtvarný, literárně-dramatický obor)
  • v budově ZŠ Ostravě- Bartovicích (hudební obor)
  • v budově ZŠ U kříže v Ostravě – Michálkovicích (hudební obor)

 

Základní umělecká škola Edvarda Runda Ostrava – Slezská
Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace

Vypisuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
“ Ochrana před bleskem“

Výzva k podání cenových nabídek>>>>
Zadávací podmínky >>>
Smlouva o dílo>>>
Rozpočet – parametry>>>
Rozpočet – rozpočet>>>
Rozpočet – rekapitulace>>>
Prohlášení dodavatele>>>

 

 

 

 

Vážená ZUŠ;

v rámci aktuálních opatření jsme se v minulých dnech rozhodli natočit pro své žáky videa z hudební teorie a pomoci jim tak v samostudiu. Tato videa bychom s Vámi rádi sdíleli a nabídli jejich volné šíření pro žáky vašich základních uměleckých škol.

V tuto chvíli máme na internetu 30 videí týkajících se základních pojmů, délky not, až po enharmonickou záměnu zmenšeně zmenšeného septakordu.
Videa plánujeme případně rozšiřovat podle situace. Kompletní seznam videí lze nalézt na odkazu níže:

https://www.youtube.com/user/KrixxixOndrej/playlists

Pro zobrazení seznamu videí stačí kliknout na seznam videí „Základní hudební teorie“. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Za tým hledamvarhanika.cz

Ondřej
https://www.hledamvarhanika.cz

 

 

 

Koronavirus – doporučení pro školy školská zařízení>>>   

Mimořádné opatření  – uzavření základních a středních škol>>>>

Mimořádné opatření – zákaz konání akcí>>>