INFORMACE A POZVÁNKY

15. 1. Vernisáž výstavy výtvarného oboru, ZŠ Bohumínská v 16:00
21. 1. Veřejná třídní předehrávka žáků M. Straky, hlavní budova v 17:00
24. 1. Veřejná třídní předehrávka žáků O. Faikové, hlavní budova v 17:00
28. 1. Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon, hlavní budova v 14:00
28. 1. Veřejný žákovský koncert, pobočka v Radvanicích v 17:00
30. 1. Školní kolo soutěže ZUŠ – komorní hra, hlavní budova
14:00 soubory s převahou dechových nástrojů
16:00 soubory s převahou smyčcových nástrojů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde si můžete stáhnout ohlédnutí za historicky prvním ročníkem ZUŠ Open ve formě závěrečné zprávy. Věříme, že po úspěchu celého projektu budeme společně pokračovat v rámci nadcházejícího ročníku, který se bude konat ve čtvrtek 24. května 2018 a na jehož přípravách již pracujeme. O jeho harmonogramu, dalších aktualitách projektu i novinkách v činnosti nadačního fondu vás budeme informovat v průběhu měsíců září a října.

S úctou a srdečným pozdravem jménem celého týmu

MgA. Irena Pohl Houkalová

Hlavní koordinátorka ZUŠ Open
E: houkalova@zusopen.cz
M +420 602 227 740
www.zusopen.cz
www.nfkozena.cz