Přijímáme žáky do Přípravné hudební výchovy

       Základní umělecká škola Edvarda Runda ve Slezské Ostravě

 

přijímá žáky do

Přípravné hudební  výchovy       
pro školní rok 2014/2015

Rodiče mohou své děti přihlásit k výuce:

  • v ZUŠ na Keltičkově ul. ve Slezské Ostravě
  • na tel. č. 595245941 (denně od 8 do 15 hod.)

Přihlášku najdete na webových stránkách školy: www.zusslezskaostrava.cz