POZVÁNKY

3. 10. Paměť Ostravy, kulturní vystoupení v knihovně města Ostravy v 15:00
4. 10. Vyznamenaní občané, kulturní vystoupení v Slezskoostravské radnici v 15:00
18. 10. Koncert „ Triangl“ – ZUŠ Ostrava – Petřkovice v 17:00
22. 10. Veřejný žákovský koncert, pobočka v Radvanicích v 17:00
23. 10. Veřejný žákovský koncert, hlavní budova v 17:00
24. 10. Koncert „ Triangl“ – ZUŠ Ostrava – Poruba v 17:00

 

 

 

 

 

 

Zde si můžete stáhnout ohlédnutí za historicky prvním ročníkem ZUŠ Open ve formě závěrečné zprávy. Věříme, že po úspěchu celého projektu budeme společně pokračovat v rámci nadcházejícího ročníku, který se bude konat ve čtvrtek 24. května 2018 a na jehož přípravách již pracujeme. O jeho harmonogramu, dalších aktualitách projektu i novinkách v činnosti nadačního fondu vás budeme informovat v průběhu měsíců září a října.

S úctou a srdečným pozdravem jménem celého týmu

MgA. Irena Pohl Houkalová

Hlavní koordinátorka ZUŠ Open
E: houkalova@zusopen.cz
M +420 602 227 740
www.zusopen.cz
www.nfkozena.cz