INFORMACE A POZVÁNKY

2. 5. Výchovné koncerty pro MŠ, hlavní budova 9:00 a 10:00
6. 5. Veřejná třídní předehrávka žáků za třídy M. Zedníčkové a H. Kundrátové, pobočka v Radvanicích v 17:00
7. 5. Výchovné koncerty pro MŠ,
pobočka v Radvanicích v 9:30 a 10:30
9. 5. Májový koncert, KD v Michálkovicích v 17:00
10. 5. Krajská houslová přehlídka, Janáčkova konzervatoř
14. 5. Koncert pro maminky, hlavní budova v 17:00
17.5. – 19.5. Celostátní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů, ZUŠ Jindřichův Hradec
20. 5. Koncert pro maminky, pobočka v Radvanicích v 17:00
20. – 22.5. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – 14:00 – 17:30
23. 5. Koncert učitelů, radnice Slezské Ostravy v 17:00
24.– 25. 5. Kytarová soutěž Glissando, ZUŠ Hradec Králové
27. 5. Rodinný koncert, pobočka v Radvanicích v 17:00
29. 5. Koncert pro maminky,
pobočka KMO v Michálkovicích v 16:30
30. 5. Krajská houslová přehlídka, ZUŠ Sokolská v 10:00
31. 5. Vernisáž výtvarného oboru (ZUŠ OPEN),
Svět techniky v 10:00
1. 6. Vystoupení v Senátu ČR, Praha (ZUŠ OPEN)
1. 6. Taneční koncert (ZUŠ OPEN),
Janáčkova konzervatoř v 17:00

 

 

 

 


Základní umělecká škola 
E. Runda ve Slezské Ostravě

vyhlašuje 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
pro školní rok 2019 / 2020 do těchto oborů:

hudební: přípravná hudební výchova, klavír, keyboard, varhany, akordeon, housle, violoncello, kontrabas, kytara, harfa, cimbál, zobcová flétna, klarinet, hoboj, trubka, lesní roh, saxofon, bicí, zpěv

taneční

výtvarný

literárně-dramatický

Ke studiu přijímáme žáky, kteří mají k 1. 9. 2019 –  5 let.
Rodiče mohou své děti přihlásit k výuce
uvedených oborů osobně :

20. 5. – 22. 5. 2019, 14:00 – 17:30
v budově školy na Keltičkově ul. ve Slezské Ostravě
v pobočce na ul. Třanovského v Radvanicích

Těšíme se na Vás!